Informationsblad/Guider med mera

Här hittar du Centrum för arbets- och miljömedicins informationsblad och guider. Ladda gärna ner och använd.

Natt- och skiftarbete

Hur ska ett schema se ut för att kunna täcka verksamhetens behov och samtidigt vara så hälsosamt som möjligt? I den här guiden finns aktuell kunskap från vår egen och andras forskning. Guiden ska vara ett stöd för arbetsgivare med ansvar för skift- och nattarbetare och för chefer och schemaläggare som vill veta mer om området.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Aktuell kunskap om hur digitala vårdmöten kan påverka vårdpersonalens
arbetsmiljö. Texten innehåller också råd om vad arbetsgivare kan göra för att minska risken att det nya arbetssättet leder till ohälsa hos personalen.

Covid-19-pandemin

En guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Ett dokument som hjälper dig som är ansvarig för arbetsmiljön inom omsorgsboende, hemtjänsten och liknande verksamheter, och behöver hantera riskerna som covid-19 medför.

Kort information om några viktiga saker som man bör tänka på som chef när medarbetarna arbetar hemifrån.

Skydds- och undersökningshandskar skyddar dig som jobbar med hemsjukvård eller i hemtjänsten mot nedsmutsning av händerna och minskar den mängd smittämnen du får på händerna.

 

Senast ändrad 2022-11-17

Publicerad: 2022-01-28