Informationsblad/Guider med mera

Här hittar du Centrum för arbets- och miljömedicins informationsblad och guider. Ladda gärna ner och använd.

Arbetsmiljö och hälsa

Att planera skift- och nattarbete i vård och omsorg

Hur ska ett schema se ut för att kunna täcka verksamhetens behov och samtidigt vara så hälsosamt som möjligt? I den här guiden finns aktuell kunskap från vår egen och andras forskning. Guiden ska vara ett stöd för arbetsgivare med ansvar för skift- och nattarbetare och för chefer och schemaläggare som vill veta mer om området.

Ladda ner: Att planera skift- och nattarbete i vård och omsorg (pdf)

Digitala vårdmötens påverkan på arbetsmiljön

Ladda ner: Digitala Patientmöten och arbetsmiljö - en guide till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete vid digifysisk vård (pdf)

Beskrivning: Den här Guiden beskriver vanliga möjligheter och hinder med det digifysiska arbetssättet i förhållande till arbetsmiljön. Här finns också förslag på hur verksamheter som arbetar med digifysisk vård kan behålla en god arbetsmiljö. Guiden vänder sig till dig med arbetsmiljöansvar i en vårdverksamhet som har infört ett digifysiskt arbetssätt. 

Ladda ner: Digitala vårdmötens påverkan på arbetsmiljön - en kunskapssammanställning (pdf)

Beskrivning: ktuell kunskap om hur digitala vårdmöten kan påverka vårdpersonalens
arbetsmiljö. Texten innehåller också råd om vad arbetsgivare kan göra för att minska risken att det nya arbetssättet leder till ohälsa hos personalen.

Fysisk träning på arbetsplatsen - varför och hur?

Det här är ett informationsblad för chefer med tips och råd för ett lyckat resultat och aktuell kunskap baserad på forskning om fysisk träning på arbetsplatser. Att erbjuda personalen fysisk träning på arbetsplatsen under arbetstid kan leda till både bättre hälsa och ökad produktivitet. 

Ladda ner: Fysisk träning på arbetsplatsen – varför och hur? (pdf)

Hur påverkar jobbet din patients hälsa? - En kort guide till läkare i primärvården

Denna guide vänder sig till dig som är läkare i primärvården. Här kan du läsa om:

  • hur du identifierar arbetsrelaterade faktorer som påverkar patientens hälsa genom att ställa vissa nyckelfrågor i anamnesen
  • vad du kan göra om arbetet är en bidragande orsak till ohälsan
  • arbetsgivarens ansvar

Ladda ner: Hur påverkar jobbet din patients hälsa? (pdf)

Covid-19-pandemin

En guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Ett dokument som hjälper dig som är ansvarig för arbetsmiljön inom omsorgsboende, hemtjänsten och liknande verksamheter, och behöver hantera riskerna som covid-19 medför.

Kort information om några viktiga saker som man bör tänka på som chef när medarbetarna arbetar hemifrån.

Skydds- och undersökningshandskar skyddar dig som jobbar med hemsjukvård eller i hemtjänsten mot nedsmutsning av händerna och minskar den mängd smittämnen du får på händerna.

 

Senast ändrad 2024-05-19

Publicerad: 2022-01-28