Skyddshandskar

Råd om skyddshandskar för hemtjänst och hemsjukvård

Skydds- och undersökningshandskar skyddar dig som jobbar med hemsjukvård eller i hemtjänsten mot nedsmutsning av händerna och minskar den mängd smittämnen du får på händerna. Här kan du läsa våra råd kring när handskar bör användas och vilken typ av handskar vi rekommenderar.

Det är viktigt att välja rätt handske för de arbetsuppgifter du utför. När du tar av handskarna så räcker det i normalfallet med att använda handdesinfektion för att händerna ska bli smittfria. Om händerna är eller kan antas vara smutsiga, till exempel efter vård och omsorg efter person som kräks eller har diarré, ska de tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. Användning av engångshandskar som byts ofta minskar risken för smitta mellan de personer du besöker.

När ska du alltid använda engångshandskar?

  • Vid matlagning och servering av mat
  • Vid risk för kontakt med blod, urin, avföring och sårsekret
  • Vid risk för stick- och skärskador
  • När du använder rengöringsmedel, disk- och tvättmedel och ytdesinfektion

Du som jobbar med hemsjukvård ska också använda handskar:

  • Vid administrering av cytostatika
  • Vid arbete som kräver steril rutin. Då ska sterila handskar användas.

Läs våra råd kring vad som gäller kring skyddshandskar och vilka handskar vi rekommenderar i dokumenten till höger på sidan/härunder (mobil).

 

Foto: Matton