Ung kvinna med inhalator

Astma ökar risken för sjukfrånvaro hos unga vuxna

Astma hos unga vuxna är kopplat till en ökad sjukfrånvaro hos unga vuxna, visar en ny studie där Centrum för arbets- och miljömedicin medverkat. Sjukfrånvaron var högst hos unga vuxna med okontrollerad astma och hos de som haft sin astma under en längre tid eller hade samtidig hösnuva.

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos ungdomar och unga vuxna. Tidigare studier har visat att många unga med astma har en påverkad nattsömn, lägre livskvalitet och presterar sämre i skolan. Nu visar en ny studie utförd av forskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet att astma hos unga vuxna även är kopplat till en ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var högst hos unga vuxna med okontrollerad astma, samt hos dem som haft sin astma under en längre tid eller hade samtidig hösnuva. En högre sjukfrånvaro sågs även hos deltagare med astma och övervikt.

Höga samhällskostnader för okontrollerad astma

Forskarna beräknade även vilka kostnader den ökade sjukfrånvaron har för samhället och fann att kostnaderna var särskilt höga för okontrollerad astma. Studien belyser därför vikten av astmaprevention och kontroll för att minska de negativa konsekvenserna av sjukdomen, både för individen och samhället. Att behandla samtidiga allergiska symtom och minska förekomsten av övervikt skulle också kunna bidra till mindre sjukfrånvaro hos unga med astma.

Ingår i BAMSE-projektet

Studien ingår i BAMSE-projektet (ki.se), en populationsbaserade kohortstudie där cirka 4000 deltagare har följts från födseln till ung vuxen ålder. Den aktuella studien inkluderade cirka 2400 yrkesarbetande deltagare som medverkade vid en uppföljning vid cirka 24-års ålder där de fick besvara frågor om astmasymtom, medicinering och övrig hälsa. En majoritet utförde även en klinisk undersökning med bland annat allergitest och mätning av vikt och längd. Deltagarna följdes sedan upp i register under efterföljande tidsperiod, där samtliga fall av sjukskrivning längre än 14 dagars registrerats.

Foto: Kris Han

Publicerad 2024-06-14