Miljöhälsorapporter

Centrum för arbets- och miljömedicin ger ut regionala miljöhälsorapporter för Stockholms län. Rapporterna ger en aktuell bild av befolkningens exponering för olika miljöfaktorer och beskriver vilka hälsoeffekter eller risker detta medför. 

Beställ "Miljöhälsorapport Stockholms län 2021"

Beställ upp till 5 exemplar av "Miljöhälsorapport Stockholms län 2021" utan kostnad!

Beställ "Miljöhälsorapport Stockholms län 2017"

Beställ upp till 10 exemplar av "Miljöhälsorapport Stockholms län 2017" utan kostnad!

Syftet med miljöhälsorapporteringen är:

  • Att kartlägga och analysera hälsoläget hos befolkningen och därigenom upptäcka risker, riskgrupper och områden där det finns möjlighet att förebygga ohälsa och sjukdom.
  • Att kunskapen ska användas för förebyggande arbete och planering av den kommunala tillsynen.
  • Att skapa och tillhandahålla databaser som ligger till grund för hälsorelaterade indikatorer i miljömålsarbetet.

Miiljöhälsorapport Stockholms län 2021 (PDF)

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 (pdf ca 7 MB)

Miljöhälsorapport 2013 (pdf 5,36 MB)

Miljöhälsorapport 2009 (pdf 3,68 MB)

Miljöhälsorapport 2006 - kapitel 1-6 (pdf 2,13 MB)

Miljöhälsorapport 2006 - kapitel 7-13 (pdf 2,07 MB)