Rapporter 2011

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg (pdf 580 kB)
Rapport 2011:11, Karolinska institutets folkhälsoakademi
Författare: Ingela Målqvist, Carl Åborg, Mikael Forsman

Samband mellan konflikter på arbetet och depression (pdf 333 kB)
Rapport 2011:16, Karolinska institutets folkhälsoakademi
Författare: Ulrich Stoetzer

Arbetslöshet och psykisk ohälsa - två kohortstudier (pdf 437 kB)
Rapport 2011:17, Karolinska institutets folkhälsoakademi
Författare: Mona Backhans, Andreas Lundin, Tomas Hemmingsson