Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam för specialistsjukvård inom Region Stockholm har varit verksamt på Centrum för arbets- och miljömedicin sedan 2020.

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam på CAMM

Vi arrangerar och genomför insatser inom utbildning, fortbildning, nätverk, samt verksamhetsstöd.

Målgrupper

Våra insatser är riktade till läkare, rehabkoordinatorer, annan berörd personal på verksamheter inom Region Stockholms specialistsjukvård (sjukhuskliniker, specialiserad öppenvård och vårdval) exklusive primärvård och psykiatri.

Våra insatser

  • Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare i Region Stockholm – lärarledd digital kurs.
  • Webbinarium: Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare i Region Stockholm exklusive allmänmedicin och psykiatri.
  • Webbinarium: Klinisk försäkringsmedicin för specialistläkare i Region Stockholm exklusive allmänmedicin och psykiatri.
  • Verksamhetsdialog. Uppstart reko - för rehabkoordinator och chef. Kontakta oss för mer information.
  • Nätverk, fortbildning och processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård exklusive primärvård och psykiatri.
  • Nätverk för läkare som har uppdrag inom försäkringsmedicin på den egna vårdenheten.
  • Vi bistår med utvecklingsstöd för kliniska verksamheter. Ett exempel är stöd vid implementering av styrande och stödjande dokument, samt aktuell kunskapsstyrning inom det försäkringsmedicinska området.

 

Kontakt

Emma Janson, specialistläkare.

Leder försäkringsmedicinska teamet på CAMM, kursansvarig.

E-post: emma.l.jansson@regionstockholm.se

Sandra Jannas, vårdutvecklare och rehabkoordinator.

Leder rekonätverket för specialistsjukvård i Region Stockholm på CAMM.

E-post: sandra.jannas@regionstockholm.se

Katarina Kjellberg, docent, ergonom.

Enhetschef för arbetshälsa på CAMM.

E-post: katarina.kjellberg@regionstockholm.se

Nikolai Bergstedt, kursadministratör, webbredaktör.

E-post: nikolai.bergstedt@regionstockholm.se

Senast ändrad 2023-12-19

Publicerad: 2020-09-10