Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam vid Centrum för arbets- och miljömedicin erbjuder utbildning, fortbildning, nätverk och verksamhetsstöd inom försäkringsmedicin.

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam vid Centrum för arbets- och miljömedicin erbjuder utbildning, fortbildning, nätverk och verksamhetsstöd inom försäkringsmedicin.

Vilka vänder vi oss till

Målgrupperna för våra insatser är läkare, rehabkoordinatorer, annan berörd personal samt verksamheter inom Region Stockholms specialistsjukvård (sjukhuskliniker, specialiserad öppenvård och vårdval) EXKLUSIVE primärvård och psykiatri.

Våra insatser

  • Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare i Region Stockholm – lärarledd webbkurs
  • Webbinarium: Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare i Region Stockholm exklusive allmänmedicin och psykiatri
  • Webbinarium: Klinisk försäkringsmedicin för specialistläkare i Region Stockholm exklusive allmänmedicin och psykiatri
  • Dialogmöte: Uppstart reko - för rehabkoordinator och chef. Kontakta oss för mer information.
  • Nätverk, fortbildning och processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård exklusive primärvård och psykiatri
  • Nätverk för läkare som har uppdrag inom försäkringsmedicin på den egna vårdenheten
  • Bistår med utvecklingsstöd för kliniska verksamheter, t ex för implementering av styrande och stödjande dokument samt aktuell kunskapsstyrning inom det försäkringsmedicinska området

Om oss

  • Vi är ett team med försäkringsmedicinsk specialistkunskap
  • Vi är en del av expertgruppen i försäkringsmedicin inom kunskapsstyrningsstrukturen

Kontakt

Fredrik Johansson, överläkare, spec. psykiatri och allmänmedicin, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, operativt ledningsansvarig

E-post: Fredrik.c.johansson@regionstockholm.se

Madleen Huzell, specialistläkare kirurgi, specialkunnig läkare i klinisk försäkringsmedicin

E-post: Madleen.huzell@regionstockholm.se 

Susanna Wigelius, leg. fysioterapeut, rehabkoordinator

E-post: Susanna.wigelius@regionstockholm.se

Charlotte Danielsson, utbildningsadministratör

E-post: Charlotte.danielsson@regionstockholm.se

Katarina Kjellberg, enhetschef, docent, ergonom

E-post: Katarina.kjellberg@regionstockholm.se