Vibrationer och vibrationsskador

Många utsätts i sitt arbete eller på fritiden för vibrationer eller ihållande stötar mot händerna från handhållna verktyg och maskiner, så kallade hand-/armvibrationer. Det kan t.ex. röra sig om slagborrar, borrhammare, tigersågar, slipmaskiner, gräsklippare, röj- eller motorsågar.

Besvär och skador

Även tandläkarborrar och tatuerarnålar vibrerar. Redan efter kort tid kan man känna att fingrarna domnar. Vanligtvis går domningarna över efter några timmar. Om man ofta och länge utsätts för vibrationer eller stötar kan andra besvär tillstöta, bl.a. förlorad känsel, smärtor, pirrningar eller att fingrarna blir vita i kyla. Sådana besvär tyder på att vibrationerna skadat nerver, blodkärl eller leder. Om vibrationerna fortgår länge är det risk att besvären blir bestående. De är dessvärre svårt att bota eller lindra.

Att undvika nikotin i alla former kan lindra vita fingrar. I vissa fall kan operation hjälpa. Eftersom skadorna ofta är handikappande och nedsätter både livskvalitet och arbetsförmågan är det viktigt att undvika att de uppkommer. Bäst är att undvika långvarigt användande av vibrerande maskiner, speciellt sådana med kraftiga vibrationer eller stötar.

Helkroppsvibrationer

Man kan även utsättas för vibrationer som får hela kroppen att skaka och vibrera, t.ex. om man kör schaktmaskin, skogsmaskin, transportfordon men även t.ex. motorcykel, snöskoter eller fyrhjuling. Skakningarna blir värre ju ojämnare underlaget är och ju fortare man kör. Även båtar och fordon på räls eller i luften kan vibrera och skaka starkt. Helkroppsvibrationer kan ge smärtor och värk i ryggen och nacken. Nyare forskning antyder att vibrationer även kan öka risken för hjärt-/kärlsjukdomar.

Speciellt känsliga

Vissa individer är speciellt känsliga och kan lättare drabbas av vibrationsskador, varför de bör vara särskilt försiktiga.

Vad gör vi?

Centrum för arbets- och miljömedicin tar emot patienter som drabbats av besvär av hand/arm- eller helkroppsvibrationer. Man måste ha en remiss från en läkare.

Vi utreder och bedömer om det rör sig om en vibrationsskada och ger råd om hur man bör göra framöver. Vi undervisar och ger råd till bland annat hälso- och sjukvårdspersonal om vibrationsskador. Vi sprider information om riskerna och hur dessa kan undvikas till arbetslivets parter, branschföreningar, fackföreningar, massmedia med flera. Centrum för arbets- och miljömedicin forskar och rapporterar om förekomsten av arbete med vibrerande maskiner och vibrationsskador speciellt i Stockholmsregionen.

Var kan man få hjälp

Om man misstänker vibrationsskada bör man söka läkare, exempelvis vid företagshälsovården eller vårdcentral för utredning och råd. Den som utsätts för hand/arm- eller helkroppvibrationer i sitt arbete kan tala med sitt skyddsombud och bör vid behov kunna vända sig till sin arbetsgivare för att få kontakt med företagshälsovård.

Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren bedömer riskerna och erbjuder alla som löper risk för vibrationsskador en läkarundersökning och informerar om risker och tecken på begynnande skador.