Våra ämnesområden

Vi arbetar inom många olika ämnesområden för att identifiera och förebygga risker i arbets- och omgivningsmiljön. 

Hur påverkas hälsan av faktorer som luftkvalitet, buller, kemikalier och konsumentprodukter? Och vilken roll spelar organisation, ledarskap och psykosociala faktorer? När ökar risken för att drabbas av allergi, luftvägsbesvär och hudbesvär? Vad kan man göra för att minska riskerna för att människor ska drabbas av sämre hälsa på grund av sin miljö, på och utanför arbetet? 

Centrum för arbets- och miljömedicin jobbar inom ett brett fält av ämnesområden för att bidra till mer kunskap och förbättringar inom området arbetsmiljö och miljö. Läs mer under rubrikerna nedan/ i menyn till vänster (dator)/i cirkeln nere till höger (mobil).

Ämnesområden