Våra ämnesområden

Vi arbetar inom många olika ämnesområden för att identifiera och förebygga risker i arbets- och omgivningsmiljön. 

  • Hur påverkas hälsan av faktorer som luftkvalitet, buller, kemikalier och konsumentprodukter?
  • Vilken roll spelar organisation, ledarskap och psykosociala faktorer?
  • När ökar risken för att drabbas av allergi, luftvägsbesvär och hudbesvär?
  • Vad kan man göra för att minska riskerna för att människor ska drabbas av sämre hälsa på grund av sin miljö, på och utanför arbetet? 

Centrum för arbets- och miljömedicin jobbar inom många olika ämnesområden för att bidra till mer kunskap och förbättringar inom området arbetsmiljö och miljö. Läs mer under rubrikerna nedan/ i menyn till vänster (dator)/i cirkeln nere till höger (mobil).

Ämnesområden