För dig som är patient vid Hudmottagningen

En utredning vid Hudmottagningen börjar med att vi får en remiss från läkare. Efter bedömning planeras läkarbesök och eventuell allergiutredning med lapptest.

Före, under och efter besöket

Patienter debiteras enligt gällande sjukvårdstaxa. Om du vill kontakta mottagningen före eller efter ditt besök ber vi dig ringa eller skicka brev. Av sekretesskäl används inte e-post i patientärenden.

Lapptester och pricktestning

I utredningen av patienter vid Hudallergimottagningen ingår ofta så kallad lapptestning, alltså allergitest med plåster på ryggen. Ibland ingår även pricktestning. I förekommande fall får patienter ett särskilt informationsblad om vad de måste beakta innan och under testningen.