UV-strålning

Nästan 50 procent av länets befolkning har bränt sig i solen någon gång de senaste 12 månaderna, men solariesolandet minskar.

Vad är UV-strålning?

Både sol och solarium avger ultraviolett strålning. UV-strålning är en elektromagnetisk strålning som förekommer i olika våglängder. Beroende på strålningens våglängd klassificeras den som UVA (den längsta våglängden), UVB (mellan våglängd) eller UVC (kort våglängd). Ju kortare våglängd desto energirikare är den.

UVC-strålar når inte jordytan eftersom de fångas upp av ozonskiktet i atmosfären, vilket innebär att vi enbart kommer i direkt kontakt med UVA- och UVB- strålning. En större mängd av solstrålningen består av UVA (90-95 procent) och en mindre mängd (5-10 procent) består av UVB.

Beroende på strålningslängden tränger UV-strålarna olika djupt in i huden. UVB tränger in i det yttersta skiktet medan UVA tränger ner till det djupaste skiktet av huden. Båda strålningstyperna kan vara skadliga för huden, men UV-strålning har även positiva egenskaper för hälsan vid måttlig exponering, UVB i högre grad än UVA.

Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan 1992 kategoriserat solljuset och dess UV-strålning som cancerframkallande. Sedan 2009 har WHO:s cancerforskningsinstitut klassat solarier som cancerframkallande i högsta riskkategorin.         

Vanliga källor till UV-strålning

Solen är en naturlig källa till UV-strålning, den ger ifrån sig både UVA- och UVB- strålar som når jordytan. Artificiellt utsätts vi för UV-strålning via solarier. Solarier avger nästan enbart UVA-strålning och mängden UVA som solarieanvändaren exponeras för är 5-15 gånger större än i naturligt solljus mitt på dagen i Medelhavsområdet.

 

Senast ändrad 2022-01-26

Fotograf/Illustratör: Matton