Fysisk belastning i arbetet

Besvär i skelett, leder och muskler till följd av fysisk belastning i arbetet är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och till att människor behöver sluta arbeta i förtid. Här kan du läsa mer om riskfylld fysisk belastning i arbetet, om arbetsrelaterade besvär i skelett, leder och muskler, aktuell lagstiftning inom belastningsergonomi* och hur du kan minska risken för besvär.

Målare som målar ett tak i en obekväm arbetsställning med högt lyft arm.

Riskfylld fysisk belastning i arbetet

En hög fysisk belastning i arbetet kan leda till överbelastning av till exempel muskler och leder vilket ökar risken för skada eller sjukdom.

Nack- och ryggkotor.

Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen

Besvär i rörelseorganen till följd av skadlig fysisk belastning i arbetet är vanligt. Besvären definieras som arbetsrelaterade om de anses vara direkt orsakade av förhållanden i arbetet eller om de förvärras av arbetet.

Två arbetstagare hanterar ett tungt lyft med hjälp av en mekanisk lyftanordning

Förebygg och minska skadlig fysisk belastning i arbetet

Sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga på grund av besvär eller sjukdomar i rörelseorganen kan få stora konsekvenser för både individ, verksamhet och samhälle. 

MAn med funktionsnedättning sitter i en rullstol vid ett mötesbord tillsammans med kollegor.

Arbetsanpassning och arbetsskada

Arbetsgivaren har ansvar att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga. Det kan förebygga risken för skador och ohälsa till följd av arbetet men också vara en åtgärd för återgång i arbete.

Torsplan

Vår belastningsergonomiska verksamhet

Den belastningsergonomiska verksamheten vid Centrum för arbets- och miljömedicin har i uppdrag att kartlägga, analysera och förbättra arbetshälsan i Region Stockholm.

Lagbok

Aktuell lagstiftning

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ytterst ansvarig för arbetsmiljön. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar) och allmänna råd beskrivs mer i detalj vad som gäller inom olika områden.

Faktablad och rapporter

Här hittar du våra faktablad och rapporter som rör fysisk belastning i arbetet.

Senast ändrad 2022-02-15

Publicerad: 2021-06-15