Faktablad och rapporter inom området fysisk belastning i arbetet

Här hittar du våra faktablad och rapporter som handlar om fysisk belastning i arbetet.


Faktablad

Våra faktablad innehåller:

  • Råd om utredning och behandling
  • Tips om fördjupad läsning
  • Bakgrundsinformation  

Ladda gärna ner och läs eller skriv ut våra faktablad utan kostnad! 

Ländryggsbesvär i arbetet

Ländryggsbesvär är ett mycket vanligt problem som drabbar en stor del av
befolkningen och vissa av orsakerna till besvären finns i arbetsmiljön. I faktabladet kan du läsa om hur arbete kan påverka besvär i ländryggen. Du får också råd om hur det går att förebygga besvär eller undvika att besvären blir värre genom åtgärder på arbetsplatsen.

Detta faktablad vänder sig i första hand till dig som:

  • är vårdgivare inom primärvård och företagshälsovård
  • är arbetsgivare
  • har ländryggsbesvär

Öppna/ladda ner faktabladet (pdf)


Nack- och skulderbesvär i arbetet

Andelen personer med besvär är särskilt hög i yrkesgrupper som har ensidigt upprepat arbete, fysiskt tunga arbeten och arbeten som är psykiskt påfrestande. I faktabladet kan du läsa om hur arbete kan påverka besvär i nacke och skuldra. Du får också råd om hur det går att förebygga besvär eller undvika att besvären blir värre genom åtgärder på arbetsplatsen.

Detta faktablad vänder sig i första hand till dig som:

  • är vårdgivare inom primärvård och företagshälsovård
  • är arbetsgivare
  • har nack- och/eller skulderbesvär

Öppna/ladda ner faktabladet (pdf)


Hand- och armvibrationer

I detta faktablad tar vi upp vad vibrationer är, vilka yrkesgrupper som utsätts, vilka hälsoriskerna är och hur man bäst skyddar sig.

Faktabladet riktar sig främst till dig som arbetar inom företagshälsovården eller
primärvården och som kommer i kontakt med personer som utsätts för hand­ och armvibrationer i sitt arbete.

Öppna/ladda ner faktabladet (pdf)


Helkroppsvibrationer

I detta faktablad tar vi upp vad vibrationer är, vilka yrkesgrupper som utsätts, vilka hälsoriskerna är och hur man bäst skyddar sig. Faktabladet riktar sig främst till dig som arbetar inom företagshälsovården eller primärvården och som kommer i kontakt med personer som i sitt arbete utsätts för helkroppsvibrationer.

Öppna/ladda ner faktabladet (pdf)

Rapporter

Fysisk belastning inom hemtjänsten - kartläggning och åtgärdsförslag

Det övergripande syftet med den här rapporten var att bidra med kunskap som kan användas för att minska den fysiska belastningen för personalen inom hemtjänsten. I rapporten redovisas resultat från tekniska mätningar av arbetsrörelser och arbetsställningar för rygg och överarm, utförda på 36 personer inom hemtjänsten i Stockholms län. Resultaten jämfördes med tidigare uppmätt belastning inom andra yrken, och med föreslagna åtgärdsnivåer för fysisk belastning. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder som kan minska risken för sjukdom och besvär som orsakas av för hög fysisk belastning.

Öppna/ladda ner rapporten (pdf)