Rapporter 2024

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer under 2024. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster (dator)/i cirkeln nere till höger (mobil).

Centrum för arbets- och miljömedicins rapportserie

2024:01 Arbetsmiljö vid digitala patientmöten

Hur uppfattar hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms län att ett arbetssätt där verksamheten har både digitala och fysiska patientmöten påverkar arbetsmiljö, trivsel och hälsa?  Rapporten bygger på en enkätundersökning och tar bland annat upp vilka positiva effekter arbetssättet kan ha på hälsa och trivsel och vad som kan hindra en god arbetsmiljö. I rapporten hittar du också råd kring hur det här arbetssättet kan användas med en bibehållen eller förbättrad arbetsmiljö.

2024:01 Arbetsmiljö vid digitala patientmöten (pdf) ReadSpeaker

Kortrapporter

Prismaluppar – en ny typ av luppar som kan minska nackbesvär hos kirurger 

En ny typ av lupp kan minska nackbesvär hos kirurger, visar ett projekt som genomförts av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet. Att använda så kallade prismaluppar vid operation gör att huvudet kan hållas mer upprätt och ger mindre belastning på nackmusklerna.

Prismaluppar – en ny typ av luppar som kan minska nackbesvär hos kirurger (pdf)