Rapporter 2024

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer under 2024. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster (dator)/i cirkeln nere till höger (mobil).

Centrum för arbets- och miljömedicins rapportserie

2024:05 Arbetsanpassning vid psykisk ohälsa

Rapporten innehåller resultat och rekommendationer från ett projekt med syftet att tillsammans med chefer och personer som arbetar med chefsstöd utforska hur man kan möta utmaningar med arbetsanpassning vid psykisk ohälsa. Rapporten vänder sig främst till arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter, men kan även vara av intresse för skyddsombud och personer som arbetar med företagshälsovård.

Arbetsanpassning vid psykisk ohälsa (pdf)

2024:04 Arbetshälsorapport Stockholms län 2024

Det finns stora skillnader mellan olika grupper när det gäller den arbetsrelaterade hälsan i Stockholms län, visar den senaste arbetshälsorapporten. Bland annat visar rapporten att kroppslig smärta varierar stort mellan yrken och att det i flera yrkesgrupper med låga kvalifikationskrav finns en hög andel som tror att de inte kan arbeta kvar i yrket om två̊ år på̊ grund av sin hälsa.

Arbetshälsorapport Stockholms län 2024

2024:03 Att göra skillnad i vardagen för barn och unga med allergi

- Allergiförebyggande arbete i Stockholms län

Rapporten beskriver CAMM:s  allergiförebyggande arbete för barn och unga med allergi. Med rapporten vill vi öka kunskapen kring hur det är att vara barn med allergi, kring hur det allergiförebyggande arbetet kan se ut och kring vilka möjligheter som finns att faktiskt minska konsekvenserna i vardagen för de här barnen och därigenom förbättra deras livskvalitet. Vi vänder oss till personal och rektorer i förskola och skola, hälso- och sjukvård, patientorganisationer och politiker och tjänstemän men också till andra intresserade både lokalt, regionalt och nationellt.

Att göra skillnad i vardagen för barn och unga med allergi - Allergiförebyggande arbete i Stockholms län (pdf)

2024:02 Kunskapsöversikt om arbetstidens betydelse för risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, cancer och graviditetspåverkan

Den här rapporten ger en översikt över kunskapsläget när det gäller arbetstidens betydelse för risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer, samt risken för negativ graviditetspåverkan. Sammanställningen visar bland annat att omfattande nattarbete är förknippat med en ökad risk för både hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, och för tidig födsel. Dessutom bedöms sambandet mellan omfattande nattarbete och cancer som sannolikt. Rapporten är föranledd av direktivet kring 11 timmars dygnsvila.

Kunskapsöversikt om arbetstidens betydelse för risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, cancer och graviditetspåverkan (pdf)

2024:01 Arbetsmiljö vid digitala patientmöten

Hur uppfattar hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms län att ett arbetssätt där verksamheten har både digitala och fysiska patientmöten påverkar arbetsmiljö, trivsel och hälsa?  Rapporten bygger på en enkätundersökning och tar bland annat upp vilka positiva effekter arbetssättet kan ha på hälsa och trivsel och vad som kan hindra en god arbetsmiljö. I rapporten hittar du också råd kring hur det här arbetssättet kan användas med en bibehållen eller förbättrad arbetsmiljö.

Arbetsmiljö vid digitala patientmöten (pdf) ReadSpeaker

Kortrapporter

Prismaluppar – en ny typ av luppar som kan minska nackbesvär hos kirurger 

En ny typ av lupp kan minska nackbesvär hos kirurger, visar ett projekt som genomförts av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet. Att använda så kallade prismaluppar vid operation gör att huvudet kan hållas mer upprätt och ger mindre belastning på nackmusklerna.

Prismaluppar – en ny typ av luppar som kan minska nackbesvär hos kirurger (pdf)