Samling interaktiva kartor

Här finner du en samling av alla kartor för de olika områdena, för att underlätta jämförelser mellan olika miljöfaktorer och dess påverkan på befolkningens hälsa i Stockholms län.

Kartor för de olika ämnesområdena

Under varje ämnesområde finns alla kartor som presenteras i samband med den löpande texten presenterade i nummerordning.

Luftföroreningar utomhus

Buller i samhället

Kemikalier och andra miljöföreningar

Miljötobaksrök

UV-strålning

 

Buller i samhället Karta 6. Andelen besvärade av trafikbuller per kommun (12 år) 

 

UV-strålning, karta (figur 2). Andel 12-åriga barn som bränt sig minst en gång i solen de senaste 12 månaderna uppdelat på kommun.

 

 

Senast ändrad 2021-11-29