Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om luftföroreningar.

Länkar, luftföroreningar utomhus.

Referenser Luftföroreningar, barn

Burman L, Säll B, Hagberg C. Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Mätresultat år 2019. Stockholm: SLB-analys/ Östra Sveriges luftvårdsförbund, 2020. https://www.slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2019_012.pdf (Internet 2023-11-16).

Gauderman WJ, Urman R, Avol E, et al. Association of improved air quality with lung development in children. N Engl J Med. 2015;372(10):905-913. doi:10.1056/NEJMoa1414123

Gehring U, Wijga AH, Hoek G, et al. Exposure to air pollution and development of asthma and rhinoconjunctivitis throughout childhood and adolescence: a population-based birth cohort study. Lancet Respir Med. 2015;3(12):933-942. doi:10.1016/S2213-2600(15)00426-9

Senast ändrad 2023-11-16

Fotograf/Illustratör: Matton