Rapporter 2016

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Rapporten "Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar", är resultatet av projektarbetet som Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet gemensamt initierade 2013. Projektet har genomförts av TYA i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle.