Övrigt informationsmaterial

Allt material på den här sidan är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Broschyren "Hälsosam yrkesdebut"

Till dig som har kontakt med elever i din roll som skolsköterska, skolläkare, studie- och yrkesvägledare eller yrkeslärare.

Vägen framåt - Tillsammans förebygger vi vibrationsskador

Varje år drabbas ett stort antal arbetstagare av vibrationsskador i arbetet. För att minska antalet skadade behöver de förebyggande åtgärderna samordnas. I den här broschyren beskrivs FHVs och de arbets- och miljömedicinska (AMM) klinikernas åtaganden samt Arbetsmiljöverkets (AV) arbete. Broschyren vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården, är arbetsgivare eller skyddsombud.

Obs! För att skriva ut som folder behöver du välja alternativet "Häfte: Broschyr" under "Inställningar" i din skrivardialogruta.