Rapporter 2010

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Epilepsi i Stockholms län (pdf 273 kB)
Rapport 2010:8, Karolinska institutets folkhälsoakademi
Författare: Cecilia Adelöw, Anders Ahlbom, Torbjörn Tomson

Styrningens påverkan på ekonomi, arbetsförhållanden och kvalitet inom hemtjänsten (pdf 1,11 MB)
Rapport 2010:10, Karolinska institutets folkhälsoakademi
Författare: Ingela Målqvist

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats och förebygg värk i rygg och nacke-skuldror (pdf 846 kB)
Rapport 2010:19, Karolinska institutets folkhälsoakademi
Författare: Ola Leijon, Wim Grooten, Teresia Nyman, Ahmed Fara

Sjukdomspanoramat i Stockholm - idag och i framtiden (pdf 1,53 MB)
Rapport 2010:25, Karolinska institutets folkhälsoakademi
Författare: Karin Modig, Anders Ahlbom, Tomas Andersson