Konsumentprodukter

Konsumtionsvaror har fått allt större betydelse när det gäller utsläpp av och människors exponering för hälsoskadliga kemiska ämnen. Idag sprids kemikalier bland annat via textilier, byggnadsmaterial, elektronik, hygienprodukter och kosmetika. 

Hälsoeffekterna av olika kemikalier beror på hur mycket av ämnet vi får i oss eller hur hög exponeringsgraden är. Tillräckligt höga mängder kan orsaka allergiska besvär och cancer, försämra immunförsvar och fortplantningsförmåga, påverka nerv- och hormonsystemutveckling.

Våra insatser

Centrum för arbets- och miljömedicin bevakar kunskapsområdet på flera sätt. Läs mer om våra insatser via rubrikerna till höger.