Allergi och konsumentprodukter

Många produkter som används av barn och vuxna innehåller kemiska ämnen som är allergiframkallande och orsakar eksem vid hudkontakt. 

Allergiframkallande ämnen finns bland annat i kosmetika, hushållskemikalier och andra kemiska produkter, smycken, verktyg, skor och kläder och i många andra föremål som kommer i kontakt med huden. 

Den som är allergisk mot något ämne behöver minimera hudkontakten med ämnet för att inte få eksem. Det kan vara mycket svårt att undvika kontakt eftersom många varor saknar innehållsdeklaration.

Produkter med allergiframkallande ämnen

De ämnen i konsumentprodukter som oftast orsakar allergi och eksem är metallerna nickel och krom, flera parfymämnen och konserveringsmedel, gummi- och plastkemikalier, samt hårfärgämnen. Några exempel:

Metallföremål

Nickel - i exempelvis smycken, klockor, mobiltelefoner, handtag, verktyg och nycklar.

Kosmetika

Parfymämnen, konserveringsmedel, hårfärgämnen, plastkemikalier -  i exempelvis smink, parfym, hudkräm, deodorant, hårfärg, tvål, schampo och nagellack.

Målarfärg och diskmedel

Konserveringsmedel.

Skor, stövlar, handskar, klockarmband

Krom i läder, plast- och gummikemikalier och limämnen.

Kläder

Färgämnen, formaldehyd samt nickel i nitar och spännen.

Lagstiftning

Några allergiframkallande ämnen är begränsade eller förbjudna i vissa typer av produkter för att minska risken för allergi och eksem. Innehållsdeklaration finns enbart på kosmetika.

Nickel och krom i vissa varor är begränsade enligt EU:s kemikalieförordning REACH, för att minska risken för allergi och eksem. Mängden nickel som får avges från föremål som är avsedda för långvarig kontakt med huden är begränsad. Tills vidare omfattas inte föremål som handtag, nycklar, verktyg och mynt av begränsningen trots att de också orsakar nickeleksem. Halten krom i cement och cementprodukter är begränsad. Sexvärt krom i lädervaror som kommer i kontakt med huden begränsas från juni 2015.

Kosmetika regleras av EU:s kosmetikaförordning. Bland annat anges vilka ämnen som är tillåtna, begränsade och förbjudna. Alla ämnen, med undantag för parfymämnen, ska anges på förpackningen. För närvarande behöver endast 26 av cirka 100 allergiframkallande parfymämnen över viss halt anges. Vissa starkt allergiframkallande ämnen är förbjudna eller begränsade i kosmetika men dessa ämnen är inte förbjudna eller begränsade i andra produkter.
Tvätt- och rengöringsmedel ska märkas enligt EU:s detergentförordning. Vissa allergiframkallande parfymämnen ska anges över viss halt och alla konserveringsmedel ska anges oavsett halt.

Säkerhetsdatablad ska finnas för kemiska produkter för yrkesmässigt bruk om de har klassificerats som farliga. Det finns ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till konsumenter. Information i säkerhetsdatablad om vilka ämnen som ingår i produkter är inte alls fullständig. Det innebär att många allergiframkallande ämnen inte redovisas.

Våra insatser

Centrum för arbets- och miljömedicin bevakar kunskapsområdet och utreder patienter som har misstänkta hudsympton orsakade av konsumentprodukter. Vi samarbetar också med forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet som under många år har bedrivit forskning och medverkat som expert till bland annat EU om risker med nickel, hårfärgämnen, konserveringsmedel och parfymämnen i konsumentprodukter.