Rapporter 2003

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Cancerförekomst bland svenska läkare (pdf 95 kB)
Rapport 2003:1, arbets- och miljömedicin
Författare: Per Gustavsson

Hållbar förändring – systematiskt arbetsmiljöarbete på branschnivå (pdf 215 kB)
Rapport 2003:2, arbets- och miljömedicin
Ingela Målqvist

Arbetsmiljön i kretsloppssamhället (pdf 305 kB)
Rapport 2003:3, arbets- och miljömedicin
Författare: Gun Nise, Gunilla Pernold, Pernilla Wiebert, Karin Borg, Magnus Svartengren

21 skolor under 3 år: arbetsmiljöarbete – hälsa – skolanda (pdf 215 kB)
Rapport 2003:4, arbets- och miljömedicin
Författare: Erik Söderman, Gun Nise, Sven-Göran Servais

Avsaltningsanläggningar i Stockholms län (pdf 286 kB)
Rapport 2003:5, arbets- och miljömedicin
Författare: Gösta Bluhm, Ingegerd Örnstedt

Hjärtinfarkt bland manliga och kvinnliga läkare i Stockholm 1977-1996 (pdf 101 kB)
Rapport 2003:6, arbets- och miljömedicin
Författare: Per Gustavsson, Kristina Jakobsson, Niklas Hammar

Cykelbud i Stockholm - energiförbrukning och exponering för luftföroreningar (pdf 400 kB)
Rapport 2003:7, arbets- och miljömedicin
Författare: Eva Bernmark, Marie Lewné, Magnus Svartengren, Christina Wiktorin

Nickel på marknaden - vad har hänt sedan EU:s nickeldirektiv börjat gälla? (pdf 70 kB)
Rapport 2003:8, arbets- och miljömedicin
Författare: Kristina Norberg, Carola Lidén