Allergier och annan överkänslighet

Olika miljöfaktorer som pollen, pälsdjur, tobaksrök, luftföroreningar, vissa födoämnen, och många hygienprodukter kan leda till att vi utvecklar allergi- och luftvägssjukdomar eller till att befintlig sjukdom förvärras. Nästan hälften av invånarna i Stockholms län har idag någon form av överkänslighet eller allergi, och andelen ökar.

Vad innebär allergi och överkänslighet?

Allergi och annan överkänslighet är ett sammanfattande begrepp för flera sjukdomstillstånd där besvär från luftrör, näsa, ögon, hud och mag-tarmkanal ingår. Besvären är vanliga och omfattar bland annat luftvägssjukdomar som astma, luftrörskatarr och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), allergisk och vasomotorisk snuva (rinit) och eksem. Allergisjukdomar debuterar ofta i barndomen och även om många barn växer ur sin sjukdom, får andra livslånga symptom. Allergisjukdom kan även debutera i vuxen ålder.
Orsakerna till allergi och annan överkänslighet är till viss del fortfarande okända men troligtvis spelar både ärftlighet och faktorer i miljön en stor roll. Miljöfaktorer kan både utlösa och försämra symptom hos en person som redan har en allergisjukdom. Totalt anger 48 procent av den vuxna befolkningen i Stockholms län att de är allergiska eller känsliga mot olika allergiframkallande ämnen, som pollen, pälsdjur, mögel, kvalster eller födoämnen. Men även andra faktorer i omgivningsmiljön kan leda till allergiska besvär, däribland miljötobaksrök, luftföroreningar och kemikalier.

Senast ändrad 2023-10-04

Publicerad: 2020-03-23

Fotograf/Illustratör: Matton