Om du är gravid

Arbets- och miljömedicinska mottagningen ger kostnadsfri rådgivning till gravida om risker i arbets- eller omgivningsmiljön.

För gravida som inte har tillgång till företagshälsovård och som undrar över risker i samband med arbete eller i omgivnings- eller bostadsmiljön behövs ingen remiss. Centrum för arbets- och miljömedicin ger kostnadsfri telefonrådgivning till gravida som är skrivna i Region Stockholm eller Gotland. Övriga hänvisar vi till arbets- och miljömedicinsk mottagning inom upptagningsområdet (beroende av var man är skriven).

Är du gravid och har frågor om covid-19 och graviditetspenning? 

Gravida har visat sig ha en något högre risk för svårare sjukdomsbild vid coronavirusinfektion och det finns en möjlig ökad risk för graviditetskomplikationer vid smitta, t ex risk att föda för tidigt. Folkhälsomyndigheten rekommenderade tidigare alla gravida att vara extra försiktiga, under hela graviditeten och särskilt i slutet av graviditeten och inför förlossningen. Även Arbetsmiljöverket menade att försiktighetsprincipen skulle råda för alla gravida som riskerar exponering för smittan- alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få. Enligt ett nytt ställningstagande från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i augusti 2022 räknas vaccinerade gravida inte längre som en riskgrupp för allvarlig sjukdom. Skyldigheterna för arbetsgivaren att göra individuella riskbedömningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare, påverkas inte av detta.

Arbetsgivaren ansvarar för att en bedömning av risken för graviditetspåverkan genomförs och att arbetet anpassas så att risken elimineras. Vid behov behöver företagshälsovården kopplas in. Gravida som inte har tillgång till företagshälsovård kan vända sig till Arbets- och miljömedicinsk mottagning inom upptagningsområdet (beroende av var man är skriven) för rådgivning. 

Egenföretagare behöver i vissa fall få ett särskilt intyg (Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön) som ska skickas in vid ansökan om graviditetspenning via Försäkringskassan. Gravida egenföretagare är välkomna att vid behov kontakta Arbets- och miljömedicinsk mottagning per telefon för hjälp att erhålla sådant.

Mer information

Mer information om graviditetspenning och risker i arbetsmiljön finns på länkarna härunder till Försäkringskassan respektive Arbetsmiljöverket:

www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vantar_barn/graviditetspenning (forsakringskassan.se)

www.av.se/halsa-och-sakerhet/graviditet-och-amning/(av.se)