Kontakt och ansvarsområden

Här finner du kontaktuppgifter till oss som arbetar med och är ansvariga för miljöhälsa online. För dig som vill ha kontakt med experter och forskare inom de olika ämnesområdena, finns även kontaktuppgifter till de olika författarna för respektive kapitel i Miljöhälsorapport 2017.

Kontakt- och ansvarsområden Miljöhälsa online

Antonios Georgelis: Enhetschef miljömedicin
antonios.georgelis@sll.se

Charlotta Eriksson: Projektansvarig
charlotta.eriksson@sll.se

Pia Isaksson: Redaktör och projektledare
pia.isaksson@sll.se

Sarah Wiklund: Webbadministratör
sarah.wiklund@sll.se

Andrei Pyko: Dataansvarig
andrei.pyko@sll.se

 

Experter/forskare inom respektive område samt kapitelförfattare Miljöhälsorapport 2017

Luftföroreningar:

Antonios Georgelis
antonios.georgelis@sll.se
 
Olena Gruzieva
olena.gruzieva@ki.se

Samhällsbuller:

Charlotta Eriksson
charlotta.eriksson@sll.se

Göran Pershagen
goran.pershagen@ki.se

Klimatförändringar:

Mare Löhmus Sundström
mare.lohmus-sundstrom@sll.se

Grönstruktur:

Mare Löhmus Sundström
mare.lohmus-sundstrom@sll.se

Kemikalier och miljöföroreningar:

Antonios Georgelis
antonios.georgelis@sll.se

Miljötobaksrök:

Anna Bergström
anna.bergstrom@ki.se

Antonios Georgelis
antonios.georgelis@sll.se

UV-strålning:

Antonios Georgelis
antonios.georgelis@sll.se

Charlotta Eriksson
charlotta.eriksson@sll.se

Allergier och annan överkänslighet:

Marina Jonsson
marina.jonsson@sll.se

Inomhusmiljö:

Johnny Lorentzen
johnny.lorentzen@sll.se

Metod:

Niklas Andersson
niklas.andersson@ki.se

Antonios Georgelis
antonios.georgelis@sll.se