Buller i samhället

Det är många som i dag utsätts för buller från framför allt vägtrafik i sin vardag. Buller kan ha stor inverkan på vårt välbefinnande och vår hälsa även när ljuden inte är så höga att de kan orsaka hörselskador.

Vad är det som bullrar?

Omgivningsbuller definieras som buller från transporter, det vill säga väg-, spår- och flygtrafik, och buller från industrier. Men det finns även många andra källor till buller och höga ljud i vårt samhälle, till exempel ljud från grannar, bygg- och renhållningsverksamhet, fläktar och ventilationssystem, hissar, nöjeslokaler, hamnar, vindkraftverk med mera. 

 

Senast ändrad 2022-01-24

Fotograf/Illustratör: Charlotta Eriksson