Barns exponering för buller

Barns exponeras för buller i stor utsträckning i vardagen. mer än dubbelt så många tolvåringar 2019 än 2011 uppger att de så gott som dagligen lyssnar på hög musik i hörlurar. Även andelen barn som bor i trafik- och bullerutsatta bostäder har ökat sedan senaste undersökningen.

Exponering

Barn kan utsättas för potentiellt hörselskadande ljudnivåer i samband med fritidsaktiviteter som konsertbesök, musiklyssnande på hög volym i hörlurar, eget musicerande, samt högljudda sportaktiviteter som motorsport och skytte. I skolan förekommer också höga ljudnivåer från andra barn i klassrum, skolmatsalar och gymnastiksalar.

Barns exponering för stark musik verkar öka i Stockholms län. Enligt Barnens Miljöhälsoenkät 2019 (BMHE 19) var andelen 12-åringar som lyssnar på stark musik i hörlurar så gott som dagligen den senaste månaden 10,0 procent medan den var 7,2 procent och 3,6 procent i motsvarande enkäter 2011 respektive 2003 (figur 4).

Buller i samhället figur 4. Lyssnande på stark musik i hörlurar 2003, 2011 och 2019 bland 4- och 12-åringarBuller i samhället figur (1). Lyssnande på stark musik i hörlurar 2003, 2011 och 2019 bland 4- och 12-åringar.svg

En betydande andel av befolkningen i Stockholms län utsätts för trafikbuller, framför allt i tätbebyggda områden. Den ökande urbaniseringen samt brist på lämplig mark och mer tillåtande riktvärden för buller leder till att nya bostäder i allt större utsträckning byggs i bullerutsatta lägen. Figur 5 visar att andelen barn som bor i flerfamiljshus med fönster mot bullerutsatt sida ökat de senaste decennierna till 29,0 procent för bostäder byggda 2012 och senare.

 

Buller i samhället figur 5. Boende med fönster mot bullerutsatt sida i förhållande till byggårBuller i samhället figur (2). Boende med fönster mot bullerutsatt sida i förhållande till byggår.svg

Senast ändrad 2022-01-19