Hudallergimottagningen

Hudallergimottagningen är en arbets- och miljödermatologisk klinik som utreder, och i viss mån behandlar, hudsjukdomar och allergier som är relaterade till arbete, konsumentprodukter eller den omgivande miljön.

Vid mottagningen finns specialistläkare i hudsjukdomar, yrkeshygieniker, allergiinriktad sköterska och kurator. Yrkeshygieniker utreder exponering för fysikaliska och kemiska hälsorisker i arbetet och/eller på fritiden. Kurator informerar om sjuk- och arbetsskadeförsäkringar, arbetsrättsliga frågor, arbetsmarknad, omskolning och omplacering samt ger stödsamtal.

Hudallergimottagningen har även en gemensam mottagning med Lung Allergi-kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

För att komma till oss på Hudallergimottagningen behövs en remiss.

Prioriterade besök är patienter som är sjukskrivna för symtom med misstänkt arbetskoppling, patienter som har hudsymtom med smittoaspekter samt brådskande yrkesvalfrågor.