Hudallergimottagningen

Hudallergimottagningen är en arbets- och miljödermatologisk klinik som utreder, och i viss mån behandlar, hudsjukdomar och allergier som är relaterade till arbete, konsumentprodukter eller den omgivande miljön.

Vid feber, hosta eller andra infektionssymtom

För att minimera smittspridning ber vi patienter som har feber, hosta eller andra infektionssymtom att inte komma till mottagningen. Hör istället av dig till mottagningen på telefon 08-123 37 222 så bokar vi om tiden.

Kostnadsfri föreläsning om kontaktallergi och handeksem

Under hela 2023 erbjuder CAMM:s Hudallergimottagning kostnadsfria föreläsningar om kontaktallergier, handeksem och handeksemskola till primärvård och företagshälsovård.  

Vid mottagningen finns specialistläkare i hudsjukdomar, yrkeshygieniker, sjuksköterska och kurator. Yrkeshygieniker utreder exponering för fysikaliska och kemiska hälsorisker i arbetet och/eller på fritiden. Kurator informerar om sjuk- och arbetsskadeförsäkringar, arbetsrättsliga frågor, arbetsmarknad, omskolning och omplacering samt ger stödsamtal.

För att komma till oss på Hudallergimottagningen behövs en remiss.

Prioriterade besök är patienter som är sjukskrivna för symtom med misstänkt arbetskoppling, patienter som har hudsymtom med smittoaspekter samt brådskande yrkesvalsfrågor.