Om oss

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön. Vi arbetar med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning.

CAMM arbetar med hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön som orsakas av:

  • Kemiska och biologiska faktorer, till exempel luftföroreningar, kemikalier och allergiframkallande ämnen.
  • Fysikaliska faktorer, till exempel hörselskadande ljud och buller, vibrationer, elektromagnetiska fält och annan strålning samt klimatförändringars direkta och indirekta effekter.
  • Psykosociala och organisatoriska faktorer, till exempel arbetsorganisation, arbetsvillkor och stress.
  • Ergonomiska faktorer, till exempel tung manuell hantering, obekväma arbetsställningar och stillasittande arbete.

Bland de drygt 70 anställda finns läkare, yrkes- och miljöhygieniker, kemister, biologer, epidemiologer, statistiker, psykologer, beteendevetare, ergonomer, samhällsvetare, sjuksköterskor och kurator.

Patientmottagningar

På CAMM finns två patientmottagningar, Arbets- och miljömedicinska mottagningen och Hudallergimottagningen, som tar emot patienter på remiss. Mottagningarna gör kliniska utredningar kring ohälsa och besvär som misstänks vara relaterade till patienternas arbets- eller omgivningsmiljö.

Kunskapsspridning och expertstöd

En stor del av verksamheten vid CAMM handlar om kunskapsstöd och kunskapsspridning genom exempelvis rapporter, seminarier, nyhetsbrev, undervisning och utbildning. Vi ger också expertstöd till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och andra delar av landstinget vid utveckling av policys och handlingsplaner.

Forskning

CAMM samverkar med Karolinska Institutet i forskning och undervisning och är där huvudsakligen knutna till Institutet för miljömedicin.