Om oss

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) arbetar för en jämlik och förbättrad folkhälsa genom att identifiera, bedöma och förebygga hälsorisker i arbetsmiljön och omgivningsmiljön. Vi arbetar med patientutredningar och kartläggning av risker, kunskapsspridning, undervisning och forskning.

CAMM är ett kunskapscentrum inom Region Stockholm. Vi arbetar med hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön som orsakas av:

  • Kemiska och biologiska faktorer, till exempel luftföroreningar, kemikalier och allergiframkallande ämnen.
  • Fysikaliska faktorer, till exempel hörselskadande ljud och buller, vibrationer, elektromagnetiska fält och annan strålning samt klimatförändringars direkta och indirekta effekter.
  • Sociala och organisatoriska faktorer, till exempel arbetsorganisation, arbetsvillkor och stress.
  • Ergonomiska faktorer, till exempel tung manuell hantering, obekväma arbetsställningar och stillasittande arbete.

Patientmottagningar

På CAMM finns tre patientmottagningar, Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Hudallergimottagningen och Allergikonsulentmottagningen som tar emot patienter på remiss. Läs mer om våra mottagningar här

Universitetssjukvårdsenhet

CAMM är en universitetssjukvårdsenhet och uppfyller de krav på akademisk infrastruktur, kompetens och kvalitet som gäller i det nationella ALF-avtalet.

Kunskapsspridning och expertstöd

En stor del av det vi gör på CAMM handlar om kunskapsstöd och kunskapsspridning. Vi tar till exempel fram rapporter, håller seminarier och utbildningar, skickar ut nyhetsbrev och undervisar, framförallt på Karolinska Instititutet. Vi ger också expertstöd till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och andra delar av Region Stockholm när de  utvecklar policys och handlingsplaner.

Forskning

CAMM samverkar med Karolinska Institutet när det gäller forskning och undervisning. Vi är där huvudsakligen knutna till Institutet för miljömedicin. Läs mer om forskning på CAMM här

Våra medarbetare

Bland de drygt 70 anställda finns läkare, yrkes- och miljöhygieniker, kemister, biologer, epidemiologer, statistiker, psykologer, beteendevetare, ergonomer, samhällsvetare och sjuksköterskor. Läs mer om våra medarbetare här