Rapporter 2006

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Eldfasta fibrer (pdf 336 kB)
Rapport 2006:1, arbets- och miljömedicin
Författare: Nils Plato, Anneli Julander, Pernilla Willix, Per Gustavsson

Luftföroreningar i Stockholms tunnelbana (pdf 206 kB)
Rapport 2006:2, arbets- och miljömedicin
Författare: Nils Plato, Carolina Bigert, Britt-Marie Larsson, Magnus Svartengren, Per Gustavsson

Hälsoeffekter av mögelexponering hos svenska FN-soldater i Liberia (pdf 230 kB)
Rapport 2006:3, arbets- och miljömedicin
Författare: Ingemar Rödin, Bodil Carlstedt-Duke, Gunnel Emenius, Magnus Lindberg, Melinda Cuzner, Marianne van Hage, Magnus Svartengren

Att organisera för hållbar utveckling (pdf 1,68 MB)
Rapport 2006:4, arbets- och miljömedicin
Författare: Marianne Parmsund

Hur skapas bra arbetsförhållanden? (pdf 159 kB)
Rapport 2006:5, arbets- och miljömedicin
Författare: Kerstin Waldenström, Annika Härenstam

Bussförares exponering för avgaser före och under Stockholmsförsöket (pdf 184 kB)
Rapport 2006:6, arbets- och miljömedicin
Författare: Nils Plato, Annika Carlsson, Magnus Alderling, Per Gustavsson

Luftvägshälsa hos serveringspersonal före och efter införande av rökfri arbetsmiljö (pdf 160 kB)
Rapport 2006:7, arbets- och miljömedicin
Författare: Inger Kull, Annelie Sandberg, Susanna Melkas

Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006 - kapitel 1-6 (pdf 2,13 MB)

Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006 - kapitel 7-13 (pdf 2,07 MB)