Personlig skyddsutrustning

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare tillhandahålla personlig skyddsutrustning när det krävs och som arbetstagare är du skyldig att använda den. Skyddshandskar är exempel på utrustning som kan ge skydd mot mekaniska, kemisk eller biologiska risker samt mot hetta eller kyla. 

Det finns ingen universell skyddshandske som skyddar mot allt. Det krävs därför individuell rådgivning om vad som passar bäst i det enskilda fallet utifrån exponeringsgrad, arbetssätt och personliga förutsättningar, som exempelvis allergiproblem.

Våra insatser

Handskrådgivning är en del av Centrum för arbets- och miljömedicins förebyggande arbete. Insatserna kan handla om:

  • Råd vid val av rätt skyddshandske: rådgivning ges till enskilda patienter och till olika yrkesgrupper eller branscher.
  • Utbildningsinsatser till olika yrkesgrupper och branscher.
  • Stöd vid upphandling av handskar vid Stockholms läns landsting.
  • Information angående märkning och krav enligt lagen.
  • Kunskapsspridning genom utgivning av faktablad och arrangerande av seminarier.

Vi informerar även om risker förknippade med användning av handskar. Det är inte bra för huden att arbeta för länge i täta gummi- eller plasthandskar. Användare kan även utveckla en allergi mot skyddshandskarna i sig. Proteiner i handskar av naturgummilatex, tillsatsämnen i gummihandskar och krom i läderhandskar kan ge upphov till olika typer av allergiska reaktioner.