Handskrådgivning

Till patientmottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin kommer patienter som drabbats av irritationseksem, allergiskt eksem eller en kombination av båda. Kanske föreligger en allergi mot någon beståndsdel i de skyddshandskar som används.

Handskrådgivning ges som regel efter att övrig utredning av exponering och inklusive lapptestning avslutats, när det står klar om det gäller irritationseksem, allergiskt eksem eller en kombination av båda, kanske föreligger en allergi mot någon beståndsdel i de skyddshandskar som används.

Handskrådgivning med två syften

Som ett led i behandlingen av eksemet

Det rör sig då om t ex om bomullsvantar med noppor att användas i hemmet eller vid torra arbeten för att skydda händerna mot nötning och smuts. I våtare arbeten rekommenderas platshandskar i vinyl med tunnare bomullshandskar under.

Under tiden som patienten har ett pågående eksem rekommenderas att använda handskar i ett material som inte innehåller allergiframkallande ämnen, som t ex krom i kromgarvade läderhandskar, eller gummihandskar med allergiframkallande gummikemikalier. Plasthandskar i vinyl rekommenderas ofta, men dessa ger som regel inte ett gott skydd vid arbete med kemikalier.

Vid arbete med kemikalier kan man rekommendera att använda dubbla handskar i olika material med vinylhandske närmast huden, gärna i kombination med en tunn bomullshandske om inte detta upplevs som för klumpigt och hindrande i arbete. Man kan även utveckla en allergi mot skyddshandskarn i sig. Gummikemikalier i gummihandskar och krom i läderhandskar kan ge upphov till allergiska reaktioner. Att använda täta handskar för länge kan orsaka skada på hudbarriären och ge upphov till irritationseksem.

Som skyddsutrustning: val av rätt handske för att skydda mot hudskadande exponering i arbetet

Följande frågor utreds:

  • Används handskar i den utsträckning som behövs?
  • Används rätt sorts handskar? En diskussion sker med patienten där man kommer fram till lämpligt val av skyddshandske på arbetet och ev. i hemmiljön. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att du använder rätt skyddsutrustning.