Vår organisation

Centrum för arbets- och miljömedicin är organiserat i fem enheter. Bland de anställda finns läkare, yrkes- och miljöhygieniker, kemister, biologer, epidemiologer, statistiker, psykologer, beteendevetare, ergonomer, samhällsvetare och sjuksköterskor.

De fem enheterna är:

  • Arbetshälsa (psykosociala  och belastningsergonomiska risker)
  • Arbetsmedicin (kemiska och fysikaliska risker)
  • Arbets– och miljödermatologi (hudallergi och hudrelaterade kemiska risker)
  • Miljömedicin (kemiska, biologiska och fysikaliska risker  i omgivningsmiljön)
  • Administration (stöd och service)

Kontaktuppgifter verksamhetsfrågor