Vår organisation

Centrum för arbets- och miljömedicin är organiserat i fem enheter. Bland de anställda finns läkare, yrkes- och miljöhygieniker, kemister, biologer, epidemiologer, statistiker, psykologer, beteendevetare, ergonomer, samhällsvetare och sjuksköterskor.

De fem enheterna är:

Kontaktuppgifter verksamhetsfrågor