Barn som leker vid vattnet i Rålambshovsparken i Stockholm

Välkommen till Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Vi arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och goda arbetsförhållanden i Stockholms län.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Vy över Stockholm

Vårmöte 2023

CAMM är glada över att bjuda in till Vårmöte 2023!

Konferensen äger rum på Clarion Stockholm Hotel den 4–5 maj.

Patientmöte

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam vid CAMM är ett tvärprofessionellt team med försäkringsmedicinsk specialistkunskap, som erbjuder utbildning, fortbildning och utvecklingsstöd inom försäkringsmedicin. 

Tvätta händer

Corona - hur ska man tänka på arbetsplatsen

Här har vi samlat länkar till information som på olika sätt berör coronapandemin och arbetsplatsen.

Liten pojke springer på sandstrand

Miljöhälsorapporten Stockholms län 2021

- Om barn

Miljöhälsorapporten för Stockholms län 2021 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn. 

Våra områden

Luftkvalitet, buller och fysisk belastning men också psykosociala faktorer som ledarskap, organisation och stress är några exempel på områden som vi jobbar med.