Välkommen till Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Vi arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och goda arbetsförhållanden i Stockholms län.

Liten pojke springer på sandstrand

Ny rapport: Miljöhälsorapporten Stockholms län 2021

- Om barn

Den nya miljöhälsorapporten för Stockholms län beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn. 

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Tvätta händer

Corona - hur ska man tänka på arbetsplatsen

Här har vi samlat länkar till information som på olika sätt berör coronapandemin och arbetsplatsen:

  • Riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen
  • Hur du ordnar en bra arbetsplats hemma
  • Utbildningar och information om personlig skyddsutrustning riktad framförallt till vårdpersonal

Våra områden

Luftkvalitet, buller och fysisk belastning men också psykosociala faktorer som ledarskap, organisation och stress är några exempel på områden som vi jobbar med.

Stenar balanserade ovanpå varandra

Om organisatoriska och sociala faktorer i arbetet

Hur kan du som arbetsgivare eller arbetstagare minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa? Läs mer om de olika organisatoriska och sociala faktorer i arbetet som kan påverka vår hälsa och prestation.

Patientmöte

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam vid CAMM är ett tvärprofessionellt team med försäkringsmedicinsk specialistkunskap, som erbjuder utbildning, fortbildning och utvecklingsstöd inom försäkringsmedicin.