Välkommen till Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Vi arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och goda arbetsförhållanden i Stockholms län.

Aktuellt

Fler nyheter
Stenar balanserade ovanpå varandra

Om organisatoriska och sociala faktorer i arbetet

Hur kan du som arbetsgivare eller arbetstagare minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa? Läs mer om de olika organisatoriska och sociala faktorer i arbetet som kan påverka vår hälsa och prestation.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Tvätta händer

Corona - hur ska man tänka på arbetsplatsen

Här har vi samlat länkar till information som på olika sätt berör coronapandemin och arbetsplatsen:

  • Riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen
  • Hur du ordnar en bra arbetsplats hemma
  • Länkar till utbildningar och information om personlig skyddsutrustning riktad framförallt till vårdpersonal

Våra områden

Luftkvalitet, buller och fysisk belastning men också psykosociala faktorer som ledarskap, organisation och stress är några exempel på områden som vi jobbar med.

Karta över Stockholms län

Hur påverkas vår hälsa av miljön?

På CAMM:s sajt Miljöhälsa Online hittar du aktuell information om hur olika faktorer i miljön påverkar människors hälsa i Stockholms län.

Patientmöte

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam vid CAMM är ett tvärprofessionellt team med försäkringsmedicinsk specialistkunskap, som erbjuder utbildning, fortbildning och utvecklingsstöd inom försäkringsmedicin.