Sjukvårdspersonal med patient

Välkommen till Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Välkommen till Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Person som sågar till en bänkskiva i konstgjord sten.

Risker vid arbete med konstgjord sten

Med anledning av nya rön och aktuell nyhetsrapportering vill vi informera om vad vi vet om riskerna med att arbeta med konstgjord sten eller kompositkvarts, som det också kallas.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Patientmöte

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam

Vårt tvärprofessionella team erbjuder utbildning, fortbildning och utvecklingsstöd inom försäkringsmedicin. 

Elevhälsoportalen logotyp

Elevhälsoportalen

Ett webbverktyg som hjälper förskolor och skolor i det hälsofrämjande arbetet, bland annat i frågor som rör ergonomi, allergi och buller. 

Stockholm

Bullernätverket

Ett forum för dig som arbetar med buller, hälsoskydd och samhällsplanering  i Stockholms län. Här finner du en mängd information om buller, viktiga styrdokument och kunskapssamlingar.

Illustration av studenter som står framför ett träd.

Jobba frisk

En webbplats om yrken, hälsorisker och hur man kan hålla sig frisk under hela arbets-livet. För dig som ska välja utbildning eller yrke, är vårdnadshavare eller jobbar som till exempel vägledare, yrkeslärare eller inom elevhälsan.

Tre saker vi har lärt oss om astma och allergi genom BAMSE-projektet. Kort intervju med Erik Mel'en, professor och huvudprojektledare för BAMSE-projektet.

3 korta svar om vad vi lärt oss om astma och allergi genom BAMSE-projektet

BAMSE-projektet har sen starten 1994 följt drygt 4000 barn födda 1994-1996. Projektet har gett oss värdefull kunskap om hur livsstil, miljö och arv påverkar barns astma, allergi och lungutveckling.