Faktablad

Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin tar fram faktablad om hälsobesvär knutna till arbets- eller omgivningsmiljön. Du hittar våra faktablad här nedanför indelade i olika kategorier.

Faktabladen innehåller:

  • Råd om utredning och behandling
  • Tips om fördjupad läsning
  • Bakgrundsinformation  

Ladda gärna ner och läs eller skriv ut våra faktablad utan kostnad! Du får gärna skriva ut flera exemplar ifall du till exempel vill använda faktabladen i en utbildning eller för att dela ut på en mottagning eller i något annat sammanhang.