Rapporter 2004

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Att utveckla astmamottagningar vid vårdcentraler (pdf 105 kB)
Rapport 2004:1, arbets- och miljömedicin
Författare: Ann-Charlotte Egmar, Inger Kull, Magnus Wickman

Tala vidare - om att förbättra bussförares psykosociala arbetsmiljö (pdf 588 kB)
Rapport 2004:2, arbets- och miljömedicin
Författare: Hans Brunnberg, Katrin Ekström, Åsa Nordin

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft (pdf 414 kB)
Rapport 2004:3, arbets- och miljömedicin
Författare: Martin Kruså, Tom Bellander, Malin Nilsson

Gaseldade hushållsspisar - hur påverkas hälsan? (pdf 447 kB)
Rapport 2004:4, arbets- och miljömedicin
Författare: Gunnel Emenius, Magnus Svartengren

Arbetshälsorapport Stockholms län 2004 (pdf 471 kB)