Exponering för buller

Nästan en femtedel av befolkningen i Stockholms län utsätts i sitt närområde för buller från något av trafikslagen (väg-, spår eller flygtrafik).

Antalet utsatta för trafikbuller

Drygt 45 procent av invånarna i Stockholms län, motsvarande cirka 1 miljon människor, beräknas bo i områden där bullernivån från vägtrafiken överstiger 55 dB i dygnsmedelnivå (LAeq,24h).* Ljudnivån 55 dB har traditionellt sett länge använt som ett riktvärde för buller i Sverige och är förknippat med en ökad risk för negativ hälsopåverkan. Andelen som utsätts för vägtrafikbuller är som högst i de mest centrala delarna av Stockholms stad, såsom stadsdelarna Norrmalm/Östermalm/Gamla stan (77 procent), Södermalm/Enskede (72 procent) och Bromma/Kungsholmen, men även i kommunerna Solna (68 procent), Sundbyberg (62 procent) och Sollentuna (50 procent).

Cirka 2,4 procent av invånarna i länet (cirka 57 000 människor) beräknas bo i områden där bullernivån från spårtrafiken överstiger 55 dB, och cirka 0,7 procent (cirka 16 000 människor) beräknas vara utsatta för flygbuller över 55 dB FBN. De kommuner som är värst utsatta vad gäller spårbuller är Sollentuna (8 procent), Solna (7 procent), Huddinge (5 procent), Nacka (4 procent) samt stadsdelen Södermalm/Enskede i Stockholms stad (4 procent), medan flyget i huvudsak berör invånare i stadsdelarna Bromma/Kungsholmen (6 procent) och Yttre Västerort (3 procent) i Stockholms stad, samt Sigtuna (4 procent).

*Beräkningarna är gjorda av forskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, i samarbete med Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet.

Andel (procent) som har fönster mot bullerutsatt sida

I MHE 15 rapporterade 28 procent (motsvarande ca 438 000 personer) att de har något fönster mot en bullerutsatt sida, dvs. större gata/trafikled, järnväg (inklusive tunnelbana, spårväg etc.) eller industri. Mest utsatta är personer som bor i flerbostadshus, bland dem bor 35 procent i bullerutsatt läge jämfört med 16 procent bland personer i småhus. Andelen som bor i bullerutsatt läge skiljer sig mycket åt inom länet. Se karta 7 hur det ser ut i länets alla kommuner.

Buller, karta 7. Andelen som har en bostad med något fönster mot större gata eller trafikled, järnväg eller industri. Uppdelat på kommun och bostadstyp. Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 12-22%   23-28%   29-40%   Data saknas (-).

[Se helskärmskarta]

 

Andel (procent) som har sovrumsfönster mot bullerutsatt sida

I MHE 15 rapporterade 17 procent (motsvarande ca 260 000 personer) att de har sitt sovrumsfönster mot en bullerutsatt sida, dvs. större gata/trafikled, järnväg (inklusive tunnelbana, spårväg etc.) eller industri. Mest utsatta är personer som bor i flerbostadshus. Bland dem bor 22 procent i bullerutsatt läge, jämfört med 7,8 procent bland personer i småhus. Andelen som har sitt sovrumsfönster i bullerutsatt läge skiljer sig mycket åt inom länet. Se karta 8 hur det ser ut i länets alla kommuner.

Buller, karta 8. Andelen som har sovrumsfönster mot större gata eller trafikled, järnväg eller industri. Uppdelat på kommun och bostadstyp. Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 6-12%   13-17%   18-25%   Data saknas (-).

[Se helskärmskarta]

 

Andel (procent) som lyssnar på musik med hög volym

Andelen som så gott som dagligen lyssnar på musik på hög volym är 13 procent. Högst är andelen i den yngsta åldersgruppen (18-39 år) där 26 procent av kvinnorna och 27 procent av männen lyssnar på hög musik, se figur 1.

Buller, figur 3. Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som dagligen lyssnar på musik med hög volym, uppdelat på kön och ålder.

 

 

 

Senast ändrad 2024-03-07

Publicerad: 2019-01-07

Fotograf/Illustratör: Matton