Forskning

CAMM har ett nära samarbete med Karolinska institutet och många medarbetare är också aktiva forskare och lärare. Vi är en del av SLSO:s forsknings- och utvecklingsorganisation och är också en universitetssjukvårdsenhet .

Samverkan mellan Region och Akademi är viktig, särskilt för en kunskapsorganisation vars uppdrag är att identifiera, bedöma och förebygga risker i arbetsmiljön och omgivningsmiljön. Vetenskaplig förankring är också centralt för vårt patientarbete eftersom våra sambandsbedömningar måste grundas på etablerad och ny vetenskap om risker och hälsoeffekter. 

CAMM samarbetar framförallt med Institutet för Miljömedicin, som är en institution vid Karolinska Institutet och ett nationellt expertorgan inom miljömedicinen.

Institutet för miljömedicin (IMM)

IMM är en institution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicinen. Verksamheten sträcker sig över ett brett område kring miljöns påverkan på hälsan, med fokus på kemiska och fysikaliska faktorer samt livsstil. 

IMM bedriver forskning inom fyra större områden: epidemiologi, toxikologi, fysiologi och miljö- och arbetsmedicin.

Läs mer om IMM (ki.se)

Enheten för arbetsmedicin

Enheten för arbetsmedicin hör till IMM. Målet med enhetens forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Verksamheten inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. 

Läs mer om Enheten för arbetsmedicin (ki.se)

Enheten för Miljömedicinsk epidemiologi

Enheten för Miljömedicinsk epidemiologi hör till IMM. 

Forskningen fokuseras kring nedanstående teman:

  • Orsaker till astma och allergi
  • Hälsoeffekter av luftföroreningar
  • Hälsoeffekter av buller
  • Hälsoeffekter av grönstruktur i omgivningsmiljön
  • Molekylär epidemiologi
  • Hälsoriskbedömning

Läs mer om Enheten för Miljömedicinsk epidemiologi (ki.se)

Vår forskning 2021

  • 88 vetenskapliga artiklar där CAMM medverkade publicerades
  • Summan av Journal Impact Factor var 551.5 och medel-JIF var 6.2

Våra främsta områden är allergi och astma, skiftarbete, atypiska sysselsättningsformer och graviditetsutfall. CAMM-anställda har under året beviljats anslag från AFA försäkring, Vetenskapsrådet och Forte.

Aktuella vetenskapliga artiklar där medarbetare på CAMM medverkar

Senast ändrad 2022-06-02

Publicerad: 2022-02-03