Bedömning av trafikflöden på små vägar

Hur påverkar kommunens vägar folkhälsan i Stockholms län? För att ta reda på det kommer CAMM tillsammans med KTH utveckla en metod för att bedöma trafikflöden på små vägar i länet.

Kontakta oss

Vi söker nu samarbete med kommuner som kan bidra med tillförlitliga och aktuella data över trafikflöden på lokala vägar. Jobbar du med trafikflöden i din kommun, eller vet du hur vi kan komma i kontakt med rätt person hos er? Eller vill du veta mer om projektet ?

Hör av dig till oss:

E-post: osten.axelsson@regionstockholm.se

Därför behöver vi kunna mäta trafikflöden

En av regionens primära utmaningar är att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa. En central komponent i detta arbete är kunskap om trafikflöden, som påverkar folkhälsan på flera sätt. I dag har vi goda kunskaper om trafikflöden på stora vägar, men data för små kommunala vägar är ofta otillräckliga. Detta försvårar vårt arbete med hälsorelaterad miljöövervakning. CAMM har därför inlett ett forskningssamarbete med KTH för att utveckla en metod för att bedöma trafikflöden på små vägar i länet. För att denna metod ska bli tillförlitlig behöver vi hjälp från er ute i kommunerna.

 

Foto: Mikael Damkier