Ambient Exposomdatabas: Tillgång till Miljöexponeringsdata för Riskbedömning och Forskning

Ambient Exposomdatabsen innehåller omfattande information om miljöexponeringar och är tillgänglig för akademiska och industriella forskare samt offentliga myndigheter.

Vilken information finns i databasen?

Här finns information om bland annat luftföroreningar, transportbuller, gröna/blå områden och temperatur som sen har kombinerats med andra data på individuell eller populationsnivå.

De data som finns lagrade i Ambient Exposomdatabasen har samlats in genom metoder som har utvecklats i samarbete mellan  Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. 

Läs mer och ansök om tillgång till data

För mer information och för att ansöka om tillgång till IMM:s ambient exposomdatabas, besök The IMM ambient exposome database | Karolinska Institutet (ki.se).