Rapporter 2008

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Hög exponering för luftvägsirriterande ämnen vid identifiering av flodvågsoffer (pdf 383 kB)
Rapport 2008:1, arbets- och miljömedicin
Författare: Susanna Melkas, Katharina Svartengren, Ewa Nordqvist, Bodil Carlstedt-Duke, Magnus Svartengren

Uppföljning av pilotprojektet Att förebygga och minska sjukfrånvaron hos kvinnor genom samtalsstöd i grupp (pdf 162 kB)
Rapport 2008:2, arbets- och miljömedicin
Författare: Gun Johansson, Marianne Parmsund

Bullerkartläggningar och enkätdata (pdf 4,07 MB)
Rapport 2008:3, arbets- och miljömedicin
Författare: Dag Stenkvist, Mats E. Nilsson, Helena Svensson, Rebecca Thorén, Magnus Lindqvist, Weronica Rydoff, Gösta Bluhm, Tom Bellander, Göran Pershagen

Hälsa och framtid, ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag (pdf 603 kB)
Delstudie 2: Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag

Hälsa och framtid, ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag (pdf 1,40 MB)
Delstudie 3: Ledningens enkätsvar bekräftar intervjuresultatet

Hälsa och framtid, ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag (pdf 338 kB)
Sammanfattning delstudie 1-4