Kemikalier

Både på arbetsplatser och i omgivningsmiljön förekommer kemikalier som vid kortvarig eller långvarig exponering kan innebära hälsorisker.

Centrum för arbets- och miljömedicin gör insatser för att minska och förebygga risker med kemikalier både i arbetsmiljön och omgivningsmiljön. Läs mer via rubrikerna till höger.