Arbetshälsorapport 2016

Det finns stora regionala skillnader i Stockholms län när det gäller hur utsatt befolkningen i kommuner och stadsdelar är för ogynnsamma arbetsförhållanden. Även när det gäller arbetslöshet, sjukfrånvaro, tidsbegränsade anställningar samt över- och deltidsarbete är skillnaderna stora. Det innebär en utmaning för Stockholms läns landsting, som har som mål att uppnå jämlik hälsa.

Stockholms läns landstings Arbetshälsorapport 2016 beskriver ogynnsamma arbetsförhållanden bland män och kvinnor i Stockholms stads 14 stadsdelar och Stockholms läns övriga 25 kommuner.

Rapporten lyfter sju ogynnsamma arbetsförhållanden, så kallade exponeringar i arbetet, som innebär hälsorisker:

  • spänt arbete = höga arbetskrav i kombination med låg kontroll
  • fysiskt tungt arbete
  • hand- och armvibrationer
  • helkroppsvibrationer
  • våtarbete
  • buller
  • luftföroreningar

Till grund för rapporten ligger data från Stockholms läns Folkhälsoenkät 2014, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån.

ISBN: 978-91-88361-01-1