Sjukvårdspersonal som skyndar fram genom sjukhuskorridor nattetid.

Omfattande nattarbete ökar risken för stroke, hjärtinfarkt och för tidig födsel

Omfattande nattarbete är förknippat med en ökad risk för både hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, och för tidig födsel, visar en ny kunskapsöversikt framtagen av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet.

Översikten visar också att ett samband med bröstcancer är sannolikt men inte helt fastlagt. Hur mycket nattarbete krävs då för att dessa hälsorisker ska öka? Att arbeta under många nätter per månad, liksom att ofta arbeta tre eller fler nätter i rad är förknippat med en ökad risk för flera av dessa hälsoutfall. Långa arbetsskift (>10 timmar), långa arbetsveckor (≥55 timmar) och kort vila efter nattskift (<28 timmar) är också kopplat till ökade risker för flera av hälsoutfallen.

Många studier bland vårdpersonal

CAMM har i samarbete med Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet genomfört en rad studier av arbetstidens påverkan på hälsan. Rapporten bygger på dessa och andras forskning och har huvudsakligen baserats på publicerade översikter och metaanalyser. Många av studierna som ingår i översikten är gjorda bland sjukvårdspersonal resultaten kan därför inte säkert generaliseras till att gälla även andra samhällssektorer.

− Ett fall där det kan vara svårt att veta ifall våra resultat från vården går att tillämpa är yrken där nattpassen är en kombination av arbete och beredskap, som för till exempel brandmän eller poliser. En viktig fråga är sannolikt i vilken mån dygnsrytmen störs av arbetet, säger Per Gustavsson, överläkare vid CAMM och professor vid Karolinska Institutet och en av författarna till kunskapsöversikten.

Kontaktpersoner:

Carolina Bigert (hjärt-kärlsjukdomar och diabetes), carolina.bigert@regionstockholm.se
Per Gustavsson (cancer och graviditetspåverkan), per.gustavsson@ki.se


Foto: Yanan Li

Publicerad 2024-04-26