Person som sågar till en bänkskiva i konstgjord sten.

Risk för mycket höga kvartshalter i luften vid arbete med konstgjord sten

Köksbänkar av kvartskomposit som också kallas konstgjord sten har blivit alltmer populära både i Sverige och internationellt. Samtidigt har allvarliga problem dykt upp kring hur den yrkesmässiga hanteringen av dessa bänkskivor kan påverka arbetarnas hälsa. Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), svarar på några frågor om riskerna kring arbete med kvartskomposit.

Vad är kvartskomposit och vad är det som kan vara farligt med det?

− Det är ett konstgjort stenmaterial som består av kvarts i form av kvartspulver, lim och pigment. Kvartsinnehållet kan vara mycket högt, betydligt högre än i natursten, eftersom kvartsen gör materialet väldigt hårt och motståndskraftigt. Natursten innehåller kanske 20 procent kvarts medan kvartskomposit kan ha en kvartshalt på över 80 procent. När bänkskivor i det här materialet sågas, kapas och putsas så dammar det och det dammet innehållet då väldigt höga halter av kvarts – ett damm som forskningen har visat är väldigt skadligt att andas in. Det finns också data som talar för att jämfört med natursten frisätts mer damm och att partiklarna är mindre. Så faran uppstår när materialet bearbetas och för de som bearbetar det. När skivorna väl är på plats i köket är de helt ofarliga.

Vilka sjukdomar kan man få av att andas in kvartsdamm?

− Den sjukdom som har fått mest uppmärksamhet i samband med riskerna med kvartskomposit är lungsjukdomen silikos som också kallas stendammslunga. Det är en obotlig och allvarlig sjukdom som gör lungorna får svårare att ta upp syre. Andra allvarliga risker vid inandning av kvartsdamm är att det kan leda till lungcancer och KOL. Det ökar också risken för hjärtinfarkt och autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och systemisk skleros.

Flera andra länder har uppmärksammat riskerna med att behandla kvartskomposit de senaste månaderna. Vad har det handlat det om?

− I samband med att köksbänkar i kvartskomposit har blivit allt vanligare så har man i flera länder uppmärksammat att arbetare som tillverkat eller installerat bänkarna drabbats av en mycket aggressiv form av silikos. Sjukdomen har haft ett allvarligare förlopp, drabbat yngre arbetare och inträffat efter kortare tid än man sett tidigare vid arbete med natursten, efter bara några år istället för efter 10-20 år. Det här har gjort att flera länder väljer att undersöka riskerna närmare, och i Australien har man nu fattat beslut om att förbjuda tillverkning och användning av kvartskomposit från och med den 1 juli i år.

Kan du säga något om situationen i Sverige?

− Än så länge så vet vi inte tillräckligt mycket om hur ser ut här i Sverige, hur materialet hanteras, hur många som exponeras eller för vilka kvartsnivåer.  Det behöver utredas så snabbt som möjligt för att det ska gå att bedöma vilka insatser som krävs. Gränsvärdet* för kvarts skulle omedelbart behöva anpassas till rådande kunskapsläge, vilket innebär en fjärdedel av det nuvarande. Under tiden är det viktigt att arbetsplatser som hanterar kvartskomposit gör en omsorgsfull riskbedömning med hjälp av kvalificerad företagshälsovård om man inte har egen kompetens på området. Det är klokt att hålla en mycket hög skyddsnivå tills situationen klarnat. Med tanke på hur stora hälsorisker som har visats i många länder tycker jag det är angeläget att föra en debatt på EU-nivå om huruvida materialet vara tillåtet.

Vad är dina råd till arbetsgivare och arbetstagare som jobbar med det här materialet?

− För att minska risker i arbetsmiljön skall man jobba enligt den så kallade åtgärdstrappan för att ta bort eller minska en risk. Man börjar med de mest effektiva stegen. Steg ett är att ta bort risken och till exempel byta ut det farliga materialet – i det här fallet kvartskomposit. Steg två är att försöka organisera eller designa om arbetsprocessen så den blir mindre farlig. Att använda vatten när man bearbetar materialet minskar damningen, torr bearbetning bör undvikas. Utrymmet där kvartskompositen bearbetas skall vara åtskilda från andra utrymmen. Jag vill dock tillägga att vi i dagsläget inte vet om de här metoderna är tillräckligt effektiva när det handlar om kvartskomposit. Åtgärderna bör kontrolleras med mätningar. Först i sista hand, om inget annat är möjligt, använder man personlig skyddsutrustning, i den här situationen då andningsskydd. Då är det väldigt viktigt att skyddet är utprovat så att det passar och att man bär det hela tiden då man vistas i miljö där det finns damm från kvartskompositen och inte bara när man bearbetar materialet, så det inte blir en falsk säkerhet. Läs mer om säker användning av andningsskydd

*Gränsvärde

Det "hygieniska gränsvärdet" för ett ämne är den högsta godtagbara halten av ämnet i luften på arbetsplatsen. Hygieniska gränsvärden gäller för damm, rök, dimma, gas och ånga.


Foto: Mostphotos

Publicerad 2024-05-13