Karin Grahn (tv) och Maria Albin (th)

Pris för bästa avhandling och Life Time Achievement Award till CAMM-medarbetare

Medarbetare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) tog hem både årets pris för bästa avhandling inom arbets- och miljömedicin och en Life Time Achievement Award för enastående prestationer under en hel karriär inom det arbets- och miljömedicinska området.

Priset för årets avhandling gick till Karin Grahn, yrkeshygieniker på CAMM, för hennes avhandling om yrkesexponering för partiklar i relation till kronisk obstruktiv lungsjukdom och hjärt-kärlsjukdom

Juryns motivering för bästa avhandling inom arbets- och miljömedicin:

Karin Grahns avhandling kombinerar akademisk höjd med praktisk tillämpbarhet. Hon studerar en stor yrkesgrupp och utfallet två av våra största folksjukdomar där resultatet belyser att ohälsa kan förebyggas för många genom förbättrad arbetsmiljö via minskad exponering vilket i sin tur minskar incidens av sjukdomoch möjliggör ett längre arbetsliv.


Gå till Karins avhandling (ki.se)

Maria Albin, överläkare, professor i arbets- och miljömedicin och tidigare verksamhetschef för CAMM, fick ta emot en Life Time Achievement Award för  enastående prestationer under en hel karriär inom det arbets- och miljömedicinska området.

Juryns motivering Life Time Acievement Award:

Med en strategisk förmåga och med en stor bredd i sin kunskap, har Maria Albin utvecklat och försvarat arbets -och miljömedicinska området med fokus på en jämlik hälsa och hållbart arbetsliv som ledord. Utifrån en hög vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har hon engagerat sig i kunskapsspridning och dialog med det omgivande samhället både i Sverige och internationellt.


Priset för Årets förnyare gick till Karin Broberg, professor i arbets- och  miljömedicin och verksam vid Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Priserna delades ut vid det Arbets- och miljömedicinska vårmötet som i år ägde rum i Örebro. 

Priserna i arbets- och miljömedicin

Priserna i arbets- och miljömedicin inrättades 2023 och delas ut årligen vid det arbets- och miljömedicinska vårmötet. De tre priskategorierna är Årets avhandling, Årets förnyare och Life Time Achievment Award. I juryn sitter representanter från de arbets- och miljömedicinska klinikerna, AFA Försäkring och Sveriges Företagshälsor.

Bildtext: Karin Grahn till vänster och Maria Albin till höger. 

Foto: Pia Isaksson

Publicerad 2024-06-07