Ung kvinna på tunnelbaneplattform

BAMSE-projektets covid-19 uppföljning avslutad

I januari 2024 avslutades den fjärde och sista delen i den covid-19 uppföljning som pågått inom BAMSE-projektet sen 2020. I studien undersöks riskfaktorer för att utveckla covid-19 och vilka långsiktiga konsekvenser pandemin har haft på unga vuxnas fysiska och psykiska hälsa och på deras livskvalitet.

− Utifrån de data som nu samlats in kommer vi bland annat att undersöka hur många unga vuxna som fortfarande lider av postcovid, och vilka konsekvenser detta haft på livsstil, hälsa och mående säger Sandra Ekström, koordinator i projektet och forskare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet.

Sommaren 2020 startade BAMSE-projektets covid-19 uppföljning med syftet att undersöka riskfaktorer och långsiktiga hälsokonsekvenser av covid-19 hos unga vuxna. Uppföljningen som inkluderat cirka 2000 av deltagarna i studien har utförts i fyra delar med upprepade enkäter, blodprovstagning och en klinisk undersökning. I januari 2024 avslutades den fjärde och sista delen i uppföljningen med särskilt fokus på långvariga symtom och hälsoproblem efter covid-19, så kallad postcovid.

Jubileumswebbinarium 13 mars

I år är det också 30 år sedan den första deltagaren inkluderades i BAMSE-studien. Detta kommer att firas med ett jubileumswebbinarium den 13 mars 2024. På webbinariet presenteras kunskap som BAMSE-projektet har bidragit till och vilken betydelse denna har haft för folkhälsan. Vi blickar också framåt och diskuterar möjligheter och fokus för framtiden. Länk till anmälan finns här

Mer om studien

BAMSE-studien ”Coronavirus ur ett folkhälsoperspektiv; riskfaktorer för covid-19, immunitet och långsiktiga hälsoeffekter” startade i augusti 2020 och består av fyra delar där tre delar redan har genomförts. Data har i tidigare delar samlats in med både webbenkäter, självadministrerade blodprov på filterpapper och en klinisk undersökning med mätning av bland annat blodtryck, lungfunktion och blodprovstagning. Utöver den information som samlas in via enkäter och kliniska undersökningar har uppgifter från nationella och regionala register hämtats in.

CAMM har tidigare publicerat rapporten "Covid-19 hos unga vuxna i Stockholms län" (pdf) som är baserad på de två första delarna i studien.

Länkar till fler artiklar om studien:

Ny del påbörjad i BAMSE-studie om långsiktiga konsekvenser av covid-19 på unga vuxnas hälsa och livskvalitet

Covid-19 och unga vuxna i Stockholms län

Kartläggning av covid-19-immunitet hos unga vuxna

Det här är BAMSE-projektet

BAMSE-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet med syftet att undersöka riskfaktorer för utveckling av astma och allergisjukdom. Projektet startade 1994 och har sedan dess följt drygt 4000 barn födda 1994–1996. Projektet har gett oss värdefull kunskap om hur miljön påverkar barns astma och allergi. Den ökade kunskapen kan på sikt ge oss möjligheter att bromsa ökningen av astma och allergi, men också möjligheter att lindra besvären hos dem som drabbas. Över tid har syftet med BAMSE-projektet utökats till att också inkludera andra folksjukdomar såsom övervikt, hjärt-kärlsjukdom och kronisk obstruktiv lungsjukdom och även covid-19. 


Foto: Yanan Li

Publicerad 2024-03-11