Patientsamtal

Ny guide ger läkare i primärvården stöd kring patienter med jobbrelaterad ohälsa

Guiden ”Hur påverkar jobbet din patients hälsa?” är ett praktiskt stöd för läkare i primärvården i mötet med patienter där arbetet kan vara orsaken eller bidra till ohälsa. Guiden kan till exempel vara till hjälp om läkaren ska ta ställning till sjukskrivning och också underlätta patientens återgång i arbete.

− För den som har ett arbete är det ofta en central del i livet och vi vet att en stor del av ohälsan i befolkningen, både den fysiska och den psykiska, har koppling till arbetslivet. Därför har vi tagit fram den här guiden som innehåller råd till läkare i primärvården kring vad som kan göras när arbetet är en bidragande orsak till ohälsan, säger Åsa Chaikiat Ståhl, läkare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och en av dem som jobbat med att ta fram guiden. 

Arbetsanpassning som ett alternativ till sjukskrivning 

En fråga som tas upp i guiden är om och när arbetsanpassning kan vara ett alternativ till sjukskrivning. Arbetsgivaren, som har ansvaret för arbetsmiljön, ska löpande undersöka om någon arbetstagare har behov av arbetsanpassning, vilket handlar om att enskilda arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sina arbetsuppgifter kan behöva speciellt utformade åtgärder i arbetsmiljön för att kunna vara kvar i arbete eller återgå till arbete efter sjukskrivning. 

− Arbetsanpassningar ska användas när åtgärderna i det generella arbetsmiljöarbetet inte räcker till. Sådana anpassningar kan till exempel innebära färre tunga lyft, mer flexibla arbetstider, minskat ansvar eller att få arbeta ostört i eget rum. Att vara i arbete kan i vissa fall bidra till ett snabbare tillfrisknande medan långvariga sjukskrivningar tvärtom kan leda till svårigheter att återgå i arbete, säger Åsa Chaikiat Ståhl. 

Rehabkoordinatorn en resurs 

Guiden ger också förslag på praktiska åtgärder när man som läkare misstänker att det finns arbetsrelaterade orsaker till en patients ohälsa. Ett exempel är att skriva en kontaktremiss till företagshälsovården eller att föreslå kontakt med företagshälsovården på ett eventuellt läkarintyg för sjukpenning.  

Det förutsätter ju förstås att arbetsplatsen har tillgång till företagshälsovård. Ett annat tips är att komma ihåg att rehabkoordinatorn kan vara en resurs, säger Åsa Chaikiat Ståhl. 

I guiden kan du läsa om:

  • Hur du identifierar arbetsrelaterade faktorer som påverkar patientens hälsa genom att ställa vissa nyckelfrågor i anamnesen
  • Arbetsanpassning som ett alternativ till sjukskrivning
  • Vad du kan göra om arbetet är en bidragande orsak till ohälsan
  • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

Länk till guiden:


Foto: Yanan Li

Publicerad 2024-05-13