Kartläggning av covid-19-immunitet hos unga vuxna

Förekomsten av sars-cov-2-specifika antikroppar och minnesceller i immunsystemet hos unga vuxna har kartlagts av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin. Resultaten visar att drygt en av fyra hade antikroppar. Av de unga som haft covid-19 var det färre än i andra åldersgrupper som hade mätbara nivåer av minnesceller som skyddar mot covid-19.

Kartläggningen omfattade cirka tusen ovaccinerade 24–27-åringar i Stockholm och resultaten har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften "The Journal of Allergy and Clinical Immunology". Sett till hela studieperioden, så hade drygt 28 procent av studiedeltagarna påvisbara antikroppar mot sars-cov-2 med en topp på 45 procent under maj 2021. Antikropparna var mätbara i åtminstone åtta månader efter infektion. 

Hos över 100 deltagare mättes även nivåerna av sars-cov-2-specifika minnesceller i immunsystemet, som kan aktiveras om viruset tar sig in i kroppen igen. Hos de med antikroppar så hade 70 procent påvisbara nivåer av minnes-B-celler (de celler som bildar antikroppar) och 55 procent hade minnes-T-celler. Detta är lägre andelar än vad som uppmätts i tidigare studier på andra populationer, där man funnit mätbara nivåer av minnesceller hos de flesta som haft covid-19.

Nu fortsätter forskarna att studera långtidssymtom och hur vaccination påverkar immuniteten hos unga vuxna.

Om studien

Forskare vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset har i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) inom Region Stockholm genomfört en klinisk uppföljning av cirka tusen ovaccinerade 24–27-åringar i Stockholm, i den populationsbaserade studien BAMSE. Uppföljningen gjordes mellan oktober 2020 och juni 2021. Målet var bland annat att kartlägga förekomsten av sars-cov-2-specifika antikroppar samt minnesceller i immunsystemet (B-celler och T-celler) som skyddar mot covid-19. 

Läs artikeln på Karolinska Institutets webbplats (ki.se)

Läs den vetenskapliga artikeln "SARS-CoV-2 specific B- and T-cell immunity in a population-based study of young Swedish adults" (www.sciencedirect.com)

OM BAMSE-projektet och Covid-19

BAMSE-projektet startade 1994 och har sedan dess följt 4 089 deltagare från födseln upp till vuxen ålder med regelbundna enkäter och kliniska undersökningar. Covid-19-projektet inom BAMSE är ett samarbete mellan Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Region Stockholm, KTH och SciLifeLab och stöds finansiellt av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Region Stockholm.

Läs mer om BAMSE-projektet (ki.se)

Publicerad 2021-11-15

Senast ändrad 2024-03-11