Verksamhet vid Centrum för arbets- och miljömedicin 2020

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, är en verksamhet inom Region Stockholm som arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och goda arbetsförhållanden för befolkningen i Stockholms län. I vår verksamhetsberättelse kan du läsa det mesta om vad vi har jobbat med under 2020.

Covid-19-pandemin gjorde 2020 till ett annorlunda år på många sätt. Bland annat utmanar pandemin riskbedömning och utformning av möjliga skyddsåtgärder både i arbetsmiljön och i den omgivande miljön. CAMM inledde redan tidigt under pandemin en inventering av hur verksamhetens kompetens kunde användas för att ge kunskapsstöd till olika aktörer. Det resulterade i ett flertal aktiviteter, många med stor spridning, som du kan läsa mer om i ett särskilt avsnitt i verksamhetsberättelsen för 2020. 

Publicerad: 2021-04-23