Arbetshälsorapport Stockholms län 2020

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper vad gäller risken att drabbas av ohälsa på grund av arbetet.

Se filmen från webbinariet

Klicka här för att gå till det filmade webbinariet där vi presenterar Arbetshälsorapport 2020.

Syfte med Arbetshälsorapporterna

Att kartlägga risker i arbetsmiljön och sprida kunskap om möjlighet till prevention.

Årets rapport utgår ifrån yrke

I Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 har vi valt att fokusera på ogynnsamma arbetsförhållanden och konsekvenser av ohälsa i relation till yrke. Vi har också valt att karaktärisera riskerna ur ett brett perspektiv utifrån:  

  • risker i arbetet i sig
  • arbetsplatsens och den enskildes förutsättningar att hantera riskerna
  • livsstil och levandsvanor som kan påverka den enskildes hälsa och arbetsförmåga

Av rapporten framgår att det finns ett negativt mönster i form av att risker i arbete, bristande förutsättningar att hantera dem och riskabla levanadsvanor sammanfaller i flera yrkesgrupper.

- Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett underlag för reflektion och diskussion kring hur arbetshälsan i Stockholms län kan stärkas, var insatserna bör fokuseras och hur olika aktörer kan samverka på bästa sätt, säger Maria Albin, verksamhetschef på CAMM.

Arbetshälsorapporter har presenterats av Region Stockhom omkring vart fjärde år sen 1991.

Folkhälsoenkät 2018

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 bygger i huvudsak på information från förvärvsarbetande mellan 18-64 år, boende i Stockholms län, som besvarat Folkhälsoenkät 2018. Cirka 60 000 enkäter skickades ut till boende i Stockholms län varav cirka 33 % besvarades. 

Publicerad: 2020-12-01

Skribent: Sarah Wiklund

Fotograf/Illustratör: Maskot